نوشته‌ها

دریافت مجوز برگزاری دوره‌های جدید

کالج دانشگاه صنعتی قوچان مجوز برگزاری دوره‌های زیر را از دفتر آموزش‌های عالی غیر دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دریافت کرد:
۱- ارزیابی پیامد حوادث فرایند با نرم‌افزار Phast
۲- شناخت و تکثیر گیاهان دارویی
۳- آشنایی با پایگاه داده‌ها و گزارش نویسی علمی با ابزار هوشمند
۴- p&id_pfd خوانی
۵- شناخت تجهیزات دوار در صنایع نفت و گاز
۶- شناخت تجهیزات ثابت در صنایع نفت و گاز
۷- ارزیابی ریسک بر مبنای برنامه بازرسی