آکادمی زبان‌های خارجی مرکز آموزش‌های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان برگزار می کند:

دوره‌های آموزش زبان‌های خارجی برای کودکان و بزرگسالان همراه با تخفیف ویژه برای دانشجویان

  1. زبان فرانسه (alter go 1) – مدت دوره ۴۰ ساعت
  2. آمادگی IELTS – مدت دوره ۶۰ ساعت
  3. Pre IELTS – مدت دوره ۶۰ ساعت
  4. زبان عمومی (American English file 1)