معرفی

مرکز آموزش‌های آزاد و تخصصی دانشگاه صنعتی قوچان  یک موسسه آموزشی فعال و معتبر است که زیر نظر دانشگاه صنعتی قوچان فعالیت می‌کند. این مرکز طی مجوز شماره ۱۶۱۰۶۲ وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال۱۳۹۶ تاسیس گردیده است و  در چارچوب قوانین، اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می کند.