مدت زمان برگزاری دوره ها

مدت زمان برگزاری دوره‌های مرکز آموزش‌های آزاد و تخصصی دانشگاه صنعتی قوچان بنا بر نیاز جامعه تعریف و تدوین می‌شود. این دوره‌ها می‌تواند شامل کارگاه‌های آموزشی دو ساعته، دوره‌های کوتاه مدت چند ساعته، دوره‌های میان مدت و دوره‌های بلند مدت تا ۵۰۰۰ ساعت باشد. امکان برگزاری تمام دوره‌ها به صورت حضوری، نیمه حضوری و غیر حضوری وجود دارد.

دوره‌های جدید مرکز آموزش های آزاد و تخصصی دانشگاه صنعتی قوچان در ابتدای هر فصل روی پایگاه الکترونیکی رسمی مرکز به نشانی  college.qiet.ac.ir بارگذاری می‌شود. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به بخش معرفی هر دوره، اطلاعات مورد نیاز خود را پیدا کرده و برای ثبت نام اقدام نمایند.