بررسی مسیر تحقق اهداف والدین در تربیت فرزندان

کارگاه آنلاین صفر تا صد انتگرال

دوره آنلاینExcel مقدماتی و پیشرفته

بازرسی جوش به روش چشمی

آموزش مقدماتی و پیشرفته نرم افزار Fluent

بازرسی جوش به روش مایعات نافذ

آموزش Excel مقدماتی و پیشرفته

آموزش هوش مالی

داده کاوی با پایتون

کارگاه سری و کاربردهای آن

بازرسی و کنترل کیفیت جوش

بازرسی جوش به روش چشمی

مقدمه ای بر p&id-pfd

آموزش نرم افزار solid works

تقویت مهارت زبان انگلیسی

مدرسه تابستانه یادگیری عمیق دانشگاه صنعتی قوچان(مباحث تئوری)

مدرسه تابستانه یادگیری عمیق دانشگاه صنعتی قوچان(مباحث تئوری-عملی)

کارگاه مجازی فرهنگ سازمانی

آموزش مهارت های هفت گانه+۱