اهداف

  • کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ عمومی جامعه
  • ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش دانشگاهی به دور از موانعی نظیر کنکور برای آحاد جامعه
  • ارائه آموزش‌های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها و ارتقا و به روز کردن دانش و مهارت‌های آنها
  • تامین نیازهای آموزشی مراکز صنعتی، بازرگانی و اصناف و غیره
  • تامین نیازهای آموزشی کارکنان سازمان ها و ادارات در غالب دوره های ضمن خدمت
  • برگزاری دوره‌های میان مدت و بلندمدت
  • تشکیل آکادمی‌های تخصصی
  • برگزاری همایش‌های کاربردی
  • ایجاد اشتغال و کارآفرینی