Tag - تخفیف

تخفیف دوره های مرکز آموزش عالی آزاد و مجازی دانشگاه (ویژه کارمندان)

مرکز آموزش های عالی آزاد و مجازی دانشگاه در نظر دارد به مناسبت افتتاح مرکز، تخفیفی برای کارکنان و بستگان آنها جهت شرکت در دوره های آموزشی،با ظرفیت محدود ارائه نماید. این دوره ها با هدف کسب تکنیک های کاربردی جهت انجام خدمات تخصصی و ارتقای مهارت های حرفه ای تمامی افراد و همچنین نیاز دانشجویان، دانش آموختگان، کارشناسان و مدیران به افزایش دانش و مهارت ها در حوزه های مرتبط با  دوره ها برنامه ریزی شده است. بر اساس این [...]

ادامه مطلب