اخبار

تخفیف دوره های مرکز آموزش عالی آزاد و مجازی دانشگاه (ویژه کارمندان)

مرکز آموزش های عالی آزاد و مجازی دانشگاه در نظر دارد به مناسبت افتتاح مرکز، تخفیفی برای کارکنان و... مشاهده خبر

جشنواره بزرگ طرح افتتاحیه

به مناسبت آغاز فعالیت مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان اقدام به برگزاری “طرح افتتاحیه” کرده... مشاهده خبر

نگاهی به دانشگاه قوچان

سال ۱۳۸۰
سال ۱۳۸۶
سال ۱۳۹۶

دوره های در حال شروع

آخرین دوره های آموزشی ایجاد شده

چرا دانشگاه صنعتی قوچان

نگاهی اجمالی به دانشگاه صنعتی قوچان
+
0
مترمکعب
فضای آموزشی
0
%
رضایت فراگیران
0
تربیت کارشناس
0
سال
تجربه آموزش های تخصصی

سازمان های طرف قرارداد

برخی از سازمان های طرف قرارداد با دانشگاه صنعتی قوچان