درباره ما

مجوز و تاییدیه ها
 • ماموریت آموزشی جهاددانشگاهی ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • تاییدیه معافیت مالیاتی آموزش از سوی معاونت مالیات بر ارزش افزوده
 • تاییدیه حسن انجام کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • مجوز برگزاری دوره آموزشی عینک،اتوماسیون صنعتی،solidwork
 • مجوز برگزاری دوره آموزشی دپارتمان IT
 • مجوز برگزاری دوره PowerMill
 • تاییدیه سازمان ملی استاندارد
 • مجوز دوره های آموزشی کوتاه مدت
 • مجوز برگزاری دوره های گروه برق
 • مجوز برگزاری دوره های برنامه نویسی
 • مجوز برگزاری دوره آموزشی