طرح حمایت از بیماران خاص

معرفی:

در راستای ماموریت های دانشگاه صنعتی قوچان و گسترش فرهنگ جهادی و با هدف حمایت از بیماران مبتلا به بیماری های خاص، مرکز آموزش های عالی آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان در نظر دارد به منظور حمایت از بیماران مبتلا به بیماری های خاص، افزایش مهارت های تخصصی و مورد نیاز این افراد و دست اندرکاران این عرصه و افزایش روحیه و اعتماد به نفس این افراد در جامعه، خدمات ویژه ای در اختیار این عزیزان قرار دهد.

مزایای طرح:

  • ارائه تخفیف به میزان ۳۰% جهت ثبت نام بیماران مبتلا به بیماری های خاص و خانواده های آنان در دوره های آموزشی
  • ارائه گواهینامه معتبر پایان دوره های آموزشی توسط مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان

این طرح شامل تمامی دوره های مرکز آموزش عالی آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان می باشد.