جدول تخفیفات

ردیفموارد تخفیفمیزان تخفیف
1افراد تحت پوشش کميته امداد، بهزيستي و موسسات خيريه30%
2اعضاء هیات علمی و کارکنان دانشگاه 20%
3بیماران مبتلا به بیماری های خاص15%
4پرداخت کل شهريه در زمان ثبت نام (دانشجويان دانشگاه صنعتی قوچان)25%
5دانشجويان دانشگاه صنعتی قوچان20%
6دانشجويان تمامي دانشگاه های شهرستان10%
7پرداخت کل شهریه در زمان ثبت نام (غیر دانشجو)10%
8فراگيران دوره هاي قبلي مرکز آموزش های آزاد و مجازی10%
9ثبت نام دسته جمعي در يک دوره (بيش از 7 نفر)10%
10ثبت نام همزمان فراگير در بيش از يک دوره5%
11اعضاء وب سايت يا شبکه هاي اجتماعي مرکز آموزش تخصصي5%

ضوابط:

*  درخصوص کلیه تخفیف ها ارائه مدارک و مستندات به همراه تکمیل فرم تخفیف ( برای تخفیف بالای ۱۵%) ضروری می باشد.

** دریافت مبالغ دوره های شامل تخفیف بیش از %۲۰ به صورت نقدی و یکجا می باشد.

*** تخفیفات بالای ۲۰% شامل هزینه های پذیرایی و منابع آموزشی و سایر هزینه هایی که بابت حضور فرد تحقق یابد نمی گردد.