اهداف و ماموریت

درباره ما

اهداف و ماموریت

مرکز آموزشهای عالی آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان با هدف ارتقاء سطح علمی و توان تخصصی منابع انسانی شمال شرق کشور ایجاد شده است. این مرکز با تکیه بر اساتید و نیروهای مجرب و همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی صنعت شمال شرق کشور تمرکز خود را بر ارائه آموزش های تخصصی و حرفه ای در جهت رفع نیاز تخصصی دانش آموختگان دانشگاه ها،کارشناسان،متخصصین و مدیران سازمان ها و صنایع شمال شرق کشور بنا نهاده است.