سرفصل دروس تحصیلی گروه مهندسی عمران در دانشگاه ها و مراکز آموزش فنی و بیشتر مبتنی بر فعالیت های علمی و کارگاهی می باشد. از طرفی در دانشگاه های کشور، برنامه های درسی گروه های مهندسی عمران،معماری و شهرسازی غالبا تئوری بوده و نرم افزارهای مجاسباتی و طراحی کمتر به دانشجویان ارائه می شود.این خلا باعث شده تا مهندسانی که فارغ التحصیل شده اند و دانش آموختگانی که تازه به بازار کار راه یافته اند، اغلب با ویژگی های نرم افزارهای بروز شده اغلب آشنا نباشند.در همین راستا مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه صنعتی قوچان با ارائه دوره های تخصصی کوتاه مدت و روش های نوین مورد نیاز جامعه مهندسی عمران باعث بالا رفتن دقت و سرعت در محاسبات و طراحی گردیده و نقش بسزائی را در کمک به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برای تامین نیازهای تخصصی مهندسان عمران ایفا نموده است.